Bài thực hành chỉnh sửa ảnh trên Picasa 3

Ảnh gốc

17619008_1116178775195431_193350786_n

Ảnh đã qua chỉnh sửa sử dụng Fill light

17619008_1116178775195431_193350786_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s