Beware of tutoring service centers’ scam

Continue reading Beware of tutoring service centers’ scam

Advertisements

Tutor Scam Alert for Work-Seekers

Tutor scams may be nothing more than a cunning way of trying to lure you into an advance payment con.

 

Youtube Còn Để Học Online Trong Mọi Lĩnh Vực!

urce: Youtube Còn Để Học Online Trong Mọi Lĩnh Vực!

Học online các môn khoa học
SmarterEveryDay

Đây là kênh phổ biến các kiến thức khoa học bằng các thí nghiệm thực. Những video khá

 

BrainCraft – Tất cả về bộ não của bạn
Đây là chuyên đề về não, video trên này chủ yếu đề cập đến các vấn đề thú vị xung quanh bộ não của chúng ta.

Chẳng hạn, bạn có thể tìm thấy những thông tin bổ ích như:
– Đọc sách có làm bạn thông minh?
– Sô-cô-la có làm bạn thông minh hơn?

Học kiến thức tổng quát
Crash Course
Đây là nơi tập trung những video chia sẻ kiến thức rất bổ ích về Lịch sử thế giới, Thiên văn, Cơ thể người, Tâm lý học. Mỗi một môn sẽ do một người phụ trách thuyết trình, kèm hiệu ứng hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn.

Học từ kinh nghiệm người đi trước
TED
Sẽ là một thiếu sót lớn khi nói về kiến thức mà không kể đến TED. Ở đây, tổng hợp rất nhiều bài diễn thuyết về mọi vấn đề trong cuộc sống như: khoa học, công nghệ, dân số, môi trường, cuộc sống…

 

Tác giả Văn Chí Nhân

 

Illegal Parking Of Vehicles in Ulis Campus

When you walk around Ulis campus, you usually catch vehicles illegally parking though there are many no parking signs17273231_1102735203206455_1578171582_o.jpg

It’s illegal to park this motorbike in front of the gate

17269555_1102735209873121_1118984750_o.jpg

There are a lot of motorbikes parking in no parking zone in Ulis campus

17229962_1102735229873119_1944323908_o.jpg

Even government doesn’t follow the rule of parking though there is a no parking signs behind this car.

Illegal parking causes some serious problems such as traffic jam in campus or the lost beauty of the campus. Therefore, to deal with this problem, illegal parking should be punished strictly and the awareness of people should be futher raised.

OJ- 14E14- Group 5

%d bloggers like this: